POSIŁKI REGENERACYJNE I OBIADY DOMOWE

Żywienie zbiorowe – dowozimy na terenie Warszawy.

Przy­go­tu­jemy i dowie­ziemy pod wska­zany adres pyszne i syte posiłki rege­ne­ra­cyjne i obia­dowe dla Two­jej firmy. Menu dosto­su­jemy do indy­wi­du­al­nych potrzeb. Gwa­ran­tu­jemy naj­wyż­szą jakość ser­wo­wa­nych dań i usług. Dyspo­nu­jemy świet­nym zaple­czem pozwa­la­ją­cym dotrzy­mać słowa. Prze­ślij nam swoje ocze­ki­wa­nia i dane kon­tak­towe na adres biuro@panoramacatering.pl Skon­tak­tu­jemy się z Tobą w moż­li­wie naj­krót­szym cza­sie i przed­sta­wimy ofertę sper­so­na­li­zo­waną wzglę­dem Two­ich potrzeb. Zapra­szamy do współ­pracy firmy, insty­tu­cje, szkoły i wszyst­kich tych, któ­rzy chcą dobrze zjeść nie odry­wa­jąc się na długo od swo­ich zajęć. Gwa­ran­tu­jemy pro­fe­sjo­nalną obsługę we wska­zanym miej­scu, na czas, na gorąco, smacz­nie i zdrowo. Potwier­dze­niem skła­da­nych obiet­nic są refe­ren­cje od naszych klien­tów dostępne do wglądu na życze­nie.

GWARANTUJEMY ATRAKCYJNĄ CENĘ ZESTAWU OBIADOWEGO – DRUGIE DANIE + ZUPA

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: PORCJA MIĘSA, SURÓWKA ORAZ DO WYBORU ZIEMNIAKI, FRYTKI, RYŻ, KASZA.

CENA ZAWIERA KOSZT OPAKOWANIA JEDNORAZOWEGO TYPU LUNCH BOX ORAZ KOMPLET SZTUĆCÓW JEDNORAZOWYCH.

DOSTAWA GRATIS!

DZIENNE MINIMUM JEDNORAZOWEJ DOSTAWY WYNOSI 10 OBIADÓW.

PROPONOWANE DANIA OBIADOWE DLA FIRM

PRZYKŁADOWE DANIA MIĘSNE:
KOTLET SCHABOWY
KARKÓWKA Z GRILA
PIERŚ Z GRILA
KOTLET SZEFA
SCHAB Z FETĄ
SCHAB Z MOZARELLĄ
DE VOLAILE
KURCZAK NA OSTRO
UDKO PIECZONE
PIERŚ PIECZONA
PLACKI Z GULASZEM
POLĘDWICZKI DROBIOWE W CIEŚCIE
ŻEBERKA
SZYNKA PIECZONA
ANTRYKOT DROBIOWY
SCHAB Z BOCZKIEM
KOTLET PO GÓRALCKU I WIELE INNYCH DAŃ

DODATKI:
ZIEMNIAKI
KASZA
FRYTKI
RYŻ

PRZYKŁADOWE DANIA JARSKIE:
RYBA
MAKARON Z SOSEM POMIDOROWYM
MAKARON Z SOSEM GRZYBOWYM
RYŻ Z WARZYWAMI
PIEROGI
NALEŚNIKI
SAŁATKI TYPU: GRECKA, Z ŁOSOSIEM, Z KURCZAKIEM GRILOWANYM
ORAZ WIELE INNYCH DAŃ

DODATKOWO OFERUJEMY ZUPY W DWÓCH OPCJACH, MAŁA 350ml ALBO DUŻA 450ml.

PROPONOWANE ZUPY:
POMIDOROWA
BARSZCZ UKRAIŃCKI
KOPERKOWA Z MAKARONEM
JARZYNOWA
KRUPNIK
OGÓRKOWA
ZACIERKOWA
CYGAŃSKA
PIECZARKOWA Z MAKARONEM
FASOLOWA
KAPUŚNIAK
I WIELE INNYCH.

MENU, KTÓRE WYSTĘPUJE DANEGO DNIA OSOBOM ZAINTERESOWANYM
BĘDZIE WYSYŁANE FAKSEM BĄDŹ TELEFONICZNIE.

ZAMÓWIENIA ODBIERAMY DO GODZINY 10:00

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ I CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI