OBIADY DOMOWE NA MOKOTOWIE

Miesz­kań­ców Moko­towa i oko­lic ser­decz­nie zapra­szamy do Bufetu „OSESEK” na ulicy Wiśnio­wej 41 (SGH) Od ponie­działku do piątku w naszym bufe­cie ser­wu­jemy pyszne dania obia­dowe, mię­sne, jar­skie, zupy, sałatki itp. Nie musisz już goto­wać ani zmy­wać. Pomy­słów na pyszne dania codzien­nie tuzin mamy!
Sprawdź co dziś możesz u nas zjeść, ZADZWOŃ DO NAS

Zapra­szamy do bufetu od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8.30–17:00,
w soboty od 9:00 – 15:00,
w niedziele nieczynne.

(w ferie i wakacje 9:00 – 16:00)

Zobacz jak blisko masz do pysznego obiadu!

Szkoła Główna Handlowa
ul. Wiśniowa 41 02-520 Warszawa
Budynek „W”